Registrace stroje
Košík je prázdný
Poradna

"Kladivo na čarodějnice" ne, ale na hustou trávu ano - Twin Blade – Dva sekací nože

...a v čem spočívá kouzlo dvou sekacích nožů na sekačkách Honda? Oproti jednoduchému noži zaručí vícenásobné přeseknutí travního stébla. Je tak dosaženo rozmělnění travní hmoty do několikanásobně menších částeček. Spodní nůž je opatřen aerodynamickými lopatkami, které při rotaci v prostoru pod sekačkou vytváří podtlak a dochází tak k vysávání posekané trávy a vyfukování do sběrného koše. Čím menší jsou useknuté části trávy, tím jsou lehčí a snadněji se z trávníku seberou. Proto sekačky se dvěma noži TwinBlade lépe sbírají trávu než sekačky s jedním nožem. Nejvíce je to znát na likvidaci hustého, třeba i vlhkého a šťavnatého trávníku. 

JAKÉ JSOU DALŠÍ VÝHODY SEKAČEK SE DVĚMA SEKACÍMI NOŽI?

  • Přirozené přírodní hnojení a vyživování trávníku
    Uzavřením tzv. mulčovací klapky na sekačce bude docházek k sekání trávy bez sběru do sběrného koše. Tomuto způsobu sekání trávy se říká mulčování. Mulčování je proto také způsob přírodního hnojení Vašeho trávníku. Místo sběru trávy do koše, je tráva rozsekána na malé částečky a zapravena zpět do trávníku. Tyto jemné částice trávy tlejí na povrchu půdy, čímž se vytváří přírodní humus, který nám tvoří čtvrtinu potřebného každoročního hnojení trávníku. Takto useknuté drobné částečky trávy obsahují zhruba 80% vody a 20% chemických látek, které se v přírodě rozkládají pomaleji. Díky tak vysokému procentu vody se celá hmota velmi rychle rozloží a ze zbylých odřezků se tak zpět do země dostane i dostatečné množství výživných látek jako je např. organický dusík. Váš trávník bude mít dostatek vody a přírodních výživných látek. Sníží se tak náklady na trávníkové hnojivo.
  • Ochrana trávníku proti agresivnímu vysušování během letních měsíců
    Mulčování lze provádět výhradně na suchém trávníku. V opačném případě se bude travní drť nekompromisně lepit na vnitřek žací komory i u tak konstrukčně dokonalých sekaček jako je HONDA. Trávník je nutné střihnout na výšku 5 až 8 cm. Horní hranici střihu doporučujeme zvolit zvláště v letním suchém počasí tak, aby nedocházelo k poškození rostlinek agresivním slunečním svitem. 100% účinnost dosáhnete tím, že budete travní porost zkracovat max. do 1/3 aktuálního vzrůstu.  Doporučujeme dvakrát až třikrát do roka trávník provzdušnit speciálním strojem. Podpoříme tak lepší přístup vody, hnojiv a vzduchu ke kořenovému systému, zároveň však ochráníme půdu proti nadměrnému vysušování. Při dodržení těchto pravidel, si váš trávník, díky dostatečné vláze a přirozenému režimu růstu a tlení, bude dlouho uchovávat svůj vzhled a kvalitu.
  • Úspora nákladů a času na manipulaci s posekanou trávou
    Při mulčování zůstávají useknuté drobné částečky trávy v půdě, kde se rychle rozkládají. Nedochází tudíš ke sběru useknuté trávy do sběrného travního koše. U některých modelů sekaček Honda lze i plynule regulovat množství sbírané trávy. Odpadá tak starost kam s posekanou trávou a sníží se tak náklady na přepravu posekané trávy, poplatky za ukládání odpadu na skládce zahradního odpadu a odpadne vám nepopulární kompostování.

Produkty

Honda Power Equipment

Motorové stroje Honda se do České republiky začaly oficiálně dovážet v roce 1992. První smlouva o zastoupení byla mezi firmou BG Technik a Honda Motor Co.,Ltd. podepsána 26. 12. 1992. Od té doby je vybudováno kompletní zastoupení Honda Power Equipment (Honda - motorové stroje) včetně dovozních a obchodních služeb prostřednictvím široké dealerské sítě, technickým zázemím s poradenskou a podpůrnou servisní činností. Unikátní systém zásobování náhradními díly umožňuje v případě nutnosti opravit i stroj starý třeba i 20 let.

Vaše důvěra je pro nás zavazující a uděláme vše pro to, aby Honda byla pro Vás nikoliv "starostí", ale zábavou.

Honda Power Equipment BG Technik Vari EGO
Selvo Altendorf OAV Vitap
Honda Auta Honda Moto Global Honda