Registrace stroje
Košík je prázdný
Poradna

…jak je to s hlučností strojů?

Lidské vnímání zvuku je velice složitý proces, kterým se zabývá samostatná věda, zvaná akustika. Jednoduše řečeno vnímání zvuku je subjektivní veličina, která se skládá z mnoha proměnných, kde nejdůležitější je frekvence a velikost akustického tlaku.
Zvuk je z fyzikálního hlediska mechanické vlnění molekul v látkovém prostředí (jinak se šíří zvuk např. vzduchem, vodou, kovem, či jinou látkou), které je schopno vyvolat sluchový vjem.

Frekvence zvukového vlnění, kterou je člověk schopen vnímat, je značně individuální a leží v intervalu přibližně 16 Hz až 20 000 Hz. Frekvenci nižší než 16 Hz má infrazvuk, slyší jej např. sloni. Frekvenci vyšší než 20 kHz má ultrazvuk, který mohou vnímat např. psi, delfíni či netopýři.
Dalším faktorem, který ovlivňuje vjem zvuku je velikost akustického tlaku, kterým zvukové vlnění působí na lidské ucho. Akustický tlak je veličinou, jejíž hodnota se uvádí v jednotkách, zvaných Decibel (dB).
Dynamika lidského sluchu je uváděna od prahu slyšení po práh bolesti, což bývá v oblasti 120 až 125 dB. Při vysokých intenzitách může dojít k poškození sluchu.

Právě vzhledem k těmto dvěma proměnným zvuku, jako je frekvence a akustický tlak, byla pro měření hladiny hluku, vnímané lidským uchem, stanovena speciální metoda, jejíž výslednou hodnotou je tzv. hladina hluku označovaná jako LpA [dB].lidské ucho
Člověk totiž nevnímá hluk lineárně, ale logaritmicky. Nechceme zde provádět výuku matematiky, ale pro přiblížení problematiky vnímání hluku uvádíme názorný příklad: Pokud jsou dva hluky vzdálené o 10dB, například 80 a 90dB, intenzita hluku 90dB je ve skutečnosti desetinásobkem hluku 80dB. Pokud je rozdíl mezi intenzitou dvou hluků 20dB, např. 87dB a 107dB, je intenzita hluku 107dB stonásobkem hluku 87dB atd.

…a co znamená, již zmiňovaný, „logaritmický“ průběh křivky hladiny hluku?
Například útlum o 3 dB u výkonu značí poloviční výkon, naopak zesílení o 3 dB je dvojnásobný výkon.

Jak je to v praxi se zahradní technikou? Pro názornost uvádíme hlučnost motorových křovinořezů proto, že největším zdrojem hluku je zde motor, který má uživatel bezprostředně u hlavy.
Jestliže je uváděna hlučnost (akustický výkon) křovinořezů:

AKU křovinořez                            95dB(A)
Motorový křovinořez 1                  105dB(A)
Motorový křovinořez 2                  108dB(A),

Znamená, že motorový křovinořez 1 bude vnímán jako desetinásobně hlučnější než akumulátorový křovinořez a motorový křovinořez 2 bude člověk vnímat jako dvojnásobně hlučnější než křovinořez 1, ale jako skoro 100x hlučnější než akumulátorový křovinořez.

Naopak snižování hlučnosti u strojů je pro výrobce velikou výzvou, protože snížení hlučnosti o 3dB(A), což je považováno jako podstatné, znamená pro lidské ucho snížení hlučnosti o pouhou polovinu.

Pro ilustraci a porovnání uvádíme některé další hodnoty hluku:
Dýchání (ne chrápání)                10dB
Chladnička                                40dB
Rušná městská doprava              85dB
Motorová sekačka na trávu         95dB
Hlasitý výkřik                            96dB
Rockový koncert                       105dB
Motorová pila                           117dB
Policejní siréna                         120dB
Vzlet tryskového letadla             140dB
Výstřel z pušky                         160dB

Z hygienického hlediska je výrobci doporučováno používání ochranných prostředků, jako jsou např. sluchátka nebo špunty do uší. Zabrání to případnému poškození sluchu zvláště při dlouhodobějším vystavení působení hluku.
Při nákupu stroje doporučujeme se na hlučnost stroje vždy prodejce zeptat. Nyní už víme, že rozdíl pouhých 3 dB(A) může podstatně ovlivnit komfort používání stroje jak pro majitele, tak i pro okolní prostředí. Dbejte na své zdraví a používejte ochranu sluchu.

Honda Power Equipment

Motorové stroje Honda se do České republiky začaly oficiálně dovážet v roce 1992. První smlouva o zastoupení byla mezi firmou BG Technik a Honda Motor Co.,Ltd. podepsána 26. 12. 1992. Od té doby je vybudováno kompletní zastoupení Honda Power Equipment (Honda - motorové stroje) včetně dovozních a obchodních služeb prostřednictvím široké dealerské sítě, technickým zázemím s poradenskou a podpůrnou servisní činností. Unikátní systém zásobování náhradními díly umožňuje v případě nutnosti opravit i stroj starý třeba i 20 let.

Vaše důvěra je pro nás zavazující a uděláme vše pro to, aby Honda byla pro Vás nikoliv "starostí", ale zábavou.

Honda Power Equipment BG Technik Vari EGO
Selvo Altendorf OAV Vitap
Honda Auta Honda Moto Global Honda