Registrace stroje
Košík je prázdný
Poradna

Jak je to s emisemi výfukových plynů u sekaček?

Pro Hondu jsou emise zásadním parametrem a při vývoji svých motorů velmi dbá na to, aby motory splňovaly ty nejpřísnější kritéria!

Začátkem července 2016 proběhla napříč veškerých médií informace o tom, že evropská komise schválila nové emisní limity pro stroje, které pohání spalovací motor a nejsou určeny pro silniční dopravu. Týká se to tedy téměř veškeré pracovní techniky, jako jsou např. buldozery, rypadla a jiná těžká stavební technika, ale i malá stavební a zahradní mechanizace. U Hondy se to týká v podstatě veškerých vyráběných motorových strojů (zahradní technika, elektrocentrály, čerpadla atd.) a motorů, které Honda dodává jako pohonné jednotky různým dalším výrobcům malé mechanizace.

Jaká je nyní skutečnost?

Již v roce 1998 se evropská unie začala zabývat regulováním škodlivin ve výfukových plynech u jiného zařízení než-li jsou automobily. Inspirací byly v USA platné normy EPA. Byla přijata emisní norma pod označením 2002/88/EC, která přicházela v platnost ve dvou fázích:

  • Fáze I. – Euro 1, která obecně platí od 11.8.2004. 
  • Fáze II. – Euro 2, která pro různé kubatury motorů platí od různých dat, nicméně hraničním datem je 1.8.2008.

Od tohoto data, musí veškeré spalovací motory v malé zahradní, komunální a stavební technice splňovat emisní normu Euro 2. Tyto motory jsou patřičným způsobem také označeny.

Emisní nálepka Euro 2(1)

Ještě je nutné dodat, že součástí nařízení 2002/88/EC je také stanovení tzv. EDP (Emission Durability Period) pro každý vyráběný typ motoru. Je to množství odpracovaných motohodin, po dobu kterých musí daný typ motoru splňovat emisní normu. Pro některé typy motorů je tento počet motohodin stanoven na 50 a pro některé zase např. 250 nbo dokonce 1000 motohodin. 

Pro názornost např. křovinořezy Honda mají stanovenu hranici EDP min. 300 motohodin, sekačky na trávu Honda poháněné motorem GCV160/190 mají stanovenu hranici EDP min. 125 motohodin, zahradní traktor Honda má stanovenu hranici EDP min. 500 motohodin, elektrocentrála Honda ECT7000K1F má stanovenu hranici EDP min. 500 motohodin a např. čerpadlo Honda WB30 má stanovenu hranici EDP min. 500 motohodin. atd.
V současné době všechny motory Honda s rezervou cca 100% splňují emisní limity Euro 2.

Co pro Hondu znamená nová směrnice?

Vzhledem k tomu, že již dnes motory Honda s rezervou bez výjimky splňují platnou emisní normu Euro 2, není nejmenší důvod se obávat ani případného zpřísnění emisních limitů. Honda jako přední výrobce spalovacích motorů je připravena okamžitě na nové emisní limity reagovat tak, aby spolehlivě motory splňovaly požadované emisní limity.

Všichni majitelé jakékoliv zahradní techniky, stavební techniky či jiné malé mechanizace značky Honda mohou být naprosto v klidu a nehrozí nikomu z nich žádné postihy za neplnění emisních norem. Honda je pro své zákazníky jistotou a zárukou toho, že stroje Honda jsou schopny kdykoliv doložit plnění platných předpisů.

Honda Power Equipment

Motorové stroje Honda se do České republiky začaly oficiálně dovážet v roce 1992. První smlouva o zastoupení byla mezi firmou BG Technik a Honda Motor Co.,Ltd. podepsána 26. 12. 1992. Od té doby je vybudováno kompletní zastoupení Honda Power Equipment (Honda - motorové stroje) včetně dovozních a obchodních služeb prostřednictvím široké dealerské sítě, technickým zázemím s poradenskou a podpůrnou servisní činností. Unikátní systém zásobování náhradními díly umožňuje v případě nutnosti opravit i stroj starý třeba i 20 let.

Vaše důvěra je pro nás zavazující a uděláme vše pro to, aby Honda byla pro Vás nikoliv "starostí", ale zábavou.

Honda Power Equipment BG Technik Vari EGO
Selvo Altendorf OAV Vitap
Honda Auta Honda Moto Global Honda