Registrace stroje
Košík je prázdný
Poradna

Desatero pro sekání se sekačkou Honda

Dobrá sekačka je dobrý start, ale její správné používání přinese ten skvělý výsledek, o který nám jde.

1. Trávník sekejte často. Za normálních podmínek jednou za 5 dní, pokud je extrémní sucho, jednou za cca 7 dní. V případě okrasných trávníků bude sekání 
dle potřeby častější.

2. Sekejte s ohledem na své okolí. Pro vaše okolí může být práce se sekačkou např. o víkendu obtěžující.

3. Snažte se sekat trávu za sucha. Přestože sekačka Honda je schopna do určité míry zpracovat i vlhký travnatý porost, může docházet k tvorbě chuchvalců a následné zahlcení. Zvolte proto vhodnou rychlost a výšku střihu. Čím vlhčí tráva, tím vyšší musí být střih a nižší rychlost pojezdu.

4. Sekejte pomalu a klidně.

5. V zájmu kvality střihu a sběru sekejte s motorem na plný výkon.

6. Sekačku udržujte vždy v čistotě tak, aby nedocházelo k nahromadění useknutých stébel v prostoru žací komory. Po skončení sekání sekačku řádně vyčistěte.

7. Sekejte vždy s řádně naostřenými čepelemi žacího nože.

8. V případě nadměrně vzrostlé trávy doporučujeme výšku sečení nastavit na max., trávník posekat, poté výšku snížit na požadovanou hodnotu a sekání zopakovat.

• U modelů s hydrostatickou převodovkou lze plynule volit i optimální rychlost pojezdu bez nutnosti měnit otáčky motoru.
• U modelů vybavených spojkou nože (ROTOSTOP) lze při krátkých přejezdech pouze vypnout pohon nože.

9. Pro efektivní sekání dodržujte rovnoměrnost posečených pruhů. V zájmu maximální efektivnosti sekejte po směru hodinových ručiček. Nicméně v členitém terénu doporučujeme před sekáním rozmyslet schéma pro postup sekání.

10.Před sekáním plochu řádně prohlédněte a odstraňte veškeré nežádoucí předměty jako např. kameny, větve či jiné nebezpečné předměty, na které by mohla sekačka narazit, či je zasáhnout rotujícím nožem.

Honda Power Equipment

Motorové stroje Honda se do České republiky začaly oficiálně dovážet v roce 1992. První smlouva o zastoupení byla mezi firmou BG Technik a Honda Motor Co.,Ltd. podepsána 26. 12. 1992. Od té doby je vybudováno kompletní zastoupení Honda Power Equipment (Honda - motorové stroje) včetně dovozních a obchodních služeb prostřednictvím široké dealerské sítě, technickým zázemím s poradenskou a podpůrnou servisní činností. Unikátní systém zásobování náhradními díly umožňuje v případě nutnosti opravit i stroj starý třeba i 20 let.

Vaše důvěra je pro nás zavazující a uděláme vše pro to, aby Honda byla pro Vás nikoliv "starostí", ale zábavou.

Honda Power Equipment BG Technik Vari EGO
Selvo Altendorf OAV Vitap
Honda Auta Honda Moto Global Honda