Přejít na: navigaci obsah

Péče o trávník: hnojení, zavlažování a sečení

Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti z těchto oblastí:

Zavlažování trávníku

Zavlažování trávníku

Kdy zavlažovat?

Jednou týdně v době růstu (od jara do podzimu).

Jak zalévat trávník?

Důkladně zalévejte (nejméně 5 l / m2), optimálně večer nebo v noci, tak aby se zabránilo odpařování vody v důsledku slunečního záření.

Poznámka
Zabraňte častému zalévání malým množstvím vody. Toto zabrání růstu kořenů do hloubky, neboť nebudou potřebovat prorůst do hloubky aby dostáhly na vlhkost. Důsledkem této situace je poškození trávníku v suchých obdobích, protože tráva dříve uschne.

Šetřete vodou

Pravidelně sekejte, ale vždy ponechejte trávu vysokou 5 až 7 cm. Toto omezí odpařování a podpoří růst kořenů trávníku do hloubky, což jí umožní nalézt vody ve větší hloubce.

Ponechejte odřezky trávy (krátké) na zemi. Ty vytvoří vrstvu zadržující vlhkost v půdě. Nejlepší způsob je, pokud to zahradní sekačka dovoluje, vybavit ji mulčovací sadou (viz následující bod).

Sekání trávníku

zahradní sekačka

Kdy sekat trávník?

 • V době růstu trávníku (od jara do podzimu).
 • Jednou týdně pro standardní trávník (sport a rekreace).
 • Dvakrát týdně pro ornamantální trávník.
 • Nejlepší čas na sekání je odpoledne nebo večer před zaléváním, kdy jsou stébla trávy suchá.
 • Pokud mulčujete, sekejte nejméně dvakrát týdně.
 • Základní pravidlem je, že tráva by měla být sekána jakmile vyroste o 2 až 3 cm přes její doporučenou výšku (záleží na druhu).

Jak sekat?

Výška sečení

Zvolte správnou výšku pro Váš trávník:

 • rekreační, sportovní: 5 cm nebo více,
 • ornamentální: 1 až 3 cm.

Pro více podrobností se zeptejte v zahradnické školce nebo ve specializovaném obchodě. Budou Vám schopni poradit s ohledem na typ trávy a lokální podmínky.

Prosíme všimněte si:

 • pouze některé druhy trávy jsou vhodné pro nízké sečení. Trávník, který je sekán na příliš krátko se stává křehký a je citlivý na sucho,
 • hloubka kořenů je proporční k výšce nože nad terénem: čím kratší bude travnatý porost , tím kratší budou kořeny,
 • pokud budete po trávníku často chodit, měl by být sekán výše: v některých případech i více než 10 cm.

výška sečení trávníku

Nesekejte více než třetinu celkové výšky trávy, neboť se díky tomuto mohou objevit hnědé skvrny na trávníku. Zároveň zabraňte v odsekávání drnů a terénních nerovností. Pokud tomu tak bude, docílíte dokonalého vzhledu trávníku.

Pokud je Váš trávník příliš dlouhý, nejdříve posekejte maximální doporučené množství a poté sekejte znovu až za 2 nebo 3 dny.

Šířka sečení

S ohledem na zajištění rovnoměrného sečení, doporučujeme Vám několika centimetry záběru sekačky překrýt již posekanou plochu.

Rychlost otáčení nože

Pro dosažení nejlepších výsledků, nůž se otáčí velmi vysokou rychlostí (zvýšená na maximum).

Pokud otáčky motoru poklesnou, toto indikuje extrémní namáhání na noži.
Zmenšete záběr sečení, snižte pojezdovou rychlost nebo zvyšte výšku sečení.

Ostrost nože

Ostrý nůž seká trávu čistě. Nadruhou stranu, tupý nůž, vytahuje trávu a způsobuje, že konce listů zbělají (zasychají). Nahraďte nebo naostřete nůž, který neseče čistě.

Nadměrné sucho

Je-li půda nadměrně suchá, travní sekačka rozvíří velké množství prachu. Nejenže prach vytváří nepříjemné podmínky, rovněž zanáší vzduchový filtr karburátoru.

Pokud máte problémy s prachem, pokropte večer před sekáním Váš trávník. Sekejte, pokud je tráva suchá, ale půda je stále vlhká.

Mokrá tráva

Mokrá tráva je kluzká, což může vést k pádům. Zároveň se zanese žací prostor sekačky a vytvářejí se chuchvalce na trávníku. Vždy vyčkejte až tráva před sekáním oschne.

Spadané listí

Vaše sekačka může být použita pro sběr spadaného listí do jejího sběrného koše. Pro sběr velkého množství spadaného listí bez sečení, nastavte páky nastavení výšky sečení tak, aby na předních kolech bylo nastavení o jeden nebo dva zoubky výše než na zadních.

Mulčujete-li spadané listí do trávníku, vrsta listí nesmí být příliš vysoká. Pro zajištění nejlepších výsledků, je nejvhodnější mulčovat dokud je tráva stále vidět mezi spadaným listím. Pokud je trávník kompletně pokrytý spadaným listím, shrňte je hráběmi nebo nasaďte travní koš a posbírejte je pomocí sekačky.

Zanesený žací prostor sekačky

Před čištěním zanešeného žacího prostoru sekačky, vypněte motor a uzavřete palivový kohout. Po sejmutí botky zapalovací svíčky, položte sekačku na bok, tak aby strana karburátoru byla vzhůru. Vyčistěte žací prostor a výhozový tunel například pomocí špachtle. Nepoužívejte své prsty a vždy používejte ochranné rukavice.

Mulčování trávníku

Mulčování je způsob přírodního hnojení Vašeho trávníku. Místo sběru trávy do koše, je tráva rozsekána na malé částečky a vyhozená zpět do trávníku.
Tyto jemné částice trávy tlejí na povrchu půdy, čímž se vytváří přírodní humus, který nám tvoří čtvrtinu potřebného každoročního hnojení trávníku.

Zároveň s hnojením, mulčování chrání půdu, omezuje odpařování vody během horkého období a snižuje Vám problémy se sběrem posečené trávy.

Pro nejlepší výsledky, sekejte pravidelně a zabraňte velmí nízkému sečení. Sečení by mělo být pravidelné a pozvolné.

Veškeré zahradní sekačky Honda mohou být vybavené mulčovací sadou, dostupnou u Vašeho dealera, některé modely jsou vybaveny integrovanou mulčovací sadou. Mulčovací sada se skládá ze speciálních nožů a ucpávky výhozového tunelu.

Schémata sečení

Pro dosažení nejlepších výsledků, vyzkoušejte následující schémata sečení doporučená pro Váš typ sekačky. Má-li Váš trávník nepravidelný tvar nebo obsahuje velké množství překážek, rozdělte ji na menší plochy a sekejte je dle jednoho z doporučených schémat.

Schema sečení trávníku se sběrným košem a s mulčovacím kitem

Odstranění mechu

Mech má rád zastíněná místa, zhutněná, jalové pozemky a slabě provzdušněnou půdu, kde je vlhkost na povrchu.

Jak?

 • Použijte separátor. Separátor odstraní mech a provzdušní půdu.
 • Použijte síran železitý / směs hnojiv na Váš trávník.

Poznámka
Potřísnění síranem železitým: zabraňte jeho rozlití na jakoukoliv dlažbu. Jako další opatření, upravte všechny stromy, které mohou vytvářet přiliš mnoho stínu.

Minikultivátor vybavený separátorem Vždy používejte ochranné rukavice a brýle

Hnojení trávníku

Kdy?

Průměrně 2 až 3 krát do roka. Prostudujte instrukce výrobce.

Jak?

Použijte hnojivo rovnoměrně na Váš trávník.

Jaká hnojiva mohu použít ?

Existují dva hlavní typy hnojiv:

 • rychlá hnojiva, se používají pokud je Váš trávník poškozený a potřebuje rychlé vstřebání hnojiva. Toto je používáno jako léčebné opatření. Tento druh hnojiva není vhodný pro pravidelné používání.
 • pomalá hnojiva se vstřebávají do trávníku tak a jak je potřeba. Toto zajistí že Váš trávník si zachová nádhernou zelenou barvu. Tento typ hnojiva doporučujeme pro standardní péči o Váš trávník.

Seznam hlavních složek hnojiv a jejich funkce:

 • N: Nitrogen - Dusík + pečuje o listy a stébla (obnovuje zelenou barvu Vašeho trávníku).
 • P: Phosphorous - Fosfor + napomáhá růstu kořenů.
 • K: Potassium – Draslík + napomáhá růstu ovoce a květin.
 • Ca: Calcium - Vápník + posiluje pletivo rostlin.
 • Mg: Magnesium - Hořčík + napomáhá vytváření chlorofylu + vytváří odolnost proti vysychání.

Poznámka
Procento obsahuje každé z komponent je vyznačeno na krabičce nebo sáčku s hnojivem následujícím způsobem: NPK 7 4 3: 7% nitrogen (dusík), 4% phosphorus (fosfor), 3% potassium (draslík).

Provzdušnění trávníku

Proč?

Půda se časem zhutní, jako důsledek deště, zalévání a chůze po ní.

Na povrchu se vytváří drny. Kořeny se dusí a jejich vývoj je zhoršený. Provzdušnění půdy napomáhá zabránění vzniku drnů a snižuje tlakd v půdě, což umožňuje lepší distribuci živin a absorbci vody hlouběji do půdy.
Toto vytváří silnější, zelenější trávník minimem plevelu.

Kdy?

Jednou za rok na začátku podzimu nebo na jaře.

Jak?

Použijte motorový kultivátor vybavený provzdušňovacím nástrojem, který nejenom provzdušňuje kořeny, ale rovněž eliminuje mech a plevel. Požádejte Vašeho dealera, aby Vám nabídl nejvhodnější nástroj.

Minikultivátor vybavený provdušňovacími hvězdicemi

Odstraňování plevelu

Kdy?

Nečekejte s akcí dokud Váš trávník bude zamořený plevelem. Čím dříve budete konat, tím lepší bude výsledek.

Jak?

Pokud Váš trávník ještě není zamořený, vytahejte plevel (i s kořeny) rukou.
Toto je způsob nejšetrnější k životnímu prostředí.

Pokud již je v trávníku mnoho plevelu, postříkejte Váš trávník herbicidem určeným speciálně pro použití na trávnících.
Pro nejlepší výsledky, nezalívejte ihned trávník; počkejte dva dny a poté jej zalijte.

Jaký produkt mohu použít?

Na trhu existuje množství účinných herbicidů. Pro zjednodušení, můžete použít hnojivo s herbicidem proti plevelu a nebo hnojivo s herbicidem proti plevelu s účinky proti mechu.

Pamatuj

Trávník, který je dobře udržovaný a dobře hnojený, bude silnější a nebude v něm prostor pro plevel a mech.

Postřikovač

PDF verze tohoto článku

Sociální sítě

Sledujte nás na sociálních sítích a neunikne Vám žádná z našich novinek a akcí.

YouTube Facebook Twitter Google Plus

Napište nám

Chcete se na něco zeptat nebo se s námi podělit o své zkušenosti.

Napsat vzkaz