Přejít na: navigaci obsah

Výběr elektrocentrály: jakou vybrat, na co si dát pozor?

Důležité kritéria při výběru správné elektrocentrály

1. Bezproblémový nebo kritický spotřebič?

a) Elektrospotřebič „odporového typu“, např. žárovka

Za spotřebič odporového typu lze považovat např. klasickou žárovku, toustovač, vysoušeč vlasů, překapávač kávy, topná tělíska či jiné ohřívače atd.

Tyto spotřebiče jsou pro každý typ elektrocentrály bezproblémové.
Výkon těchto spotřebičů je obvykle udáván ve wattech (W), někdy je udáván příkon v ampérech (A), někdy obojí. V tomto případě lze vhodnou elektrocentrálu navrhnout dle uváděného štítkového výkonu (W) spotřebiče nebo příkonového proudu (A) tak, aby specifikovaný zdánlivý výkon elektrocentrály ve volt-ampérech (VA) byl nejméně stejně tak veliký. Např. výkon odporového spotřebiče je 2 kW, provozní výkon elektrocentrály musí být nejméně 2 kVA.

b) Elektrospotřebič „indukčního typu“, např. elektronářadí, čerpadla

Mezi spotřebiče indukčního typu lze zařadit např. elektromotory, ruční elektronářadí, elektrická čerpadla, vrtací kladiva a celou řadu dalších strojů poháněných elektomotorem, které nelze výhradně zařadit mezi odporové zátěže.

Tyto spotřebiče jsou charakteristické tím, že vzhledem ke ztrátám ve vinutí elektromotoru je k napájení za chodu nutný o 30 % vyšší výkon elektrocentrály, než je uváděný štítkový výkon spotřebiče, a navíc k jejich rozběhu je nutný dokonce několikanásobně větší výkon elektrocentrály, než je udáván jejich štítkový výkon.
Proto nelze vhodnou elektrocentrálu navrhnout pouze dle uváděného štítkového výkonu (W) spotřebiče. Pro navržení vhodné elektrocentrály je nutné znát maximální rozběhový proud (A) spotřebiče a provozní odběr proudu (A) daného spotřebiče.

V případě napájení menšího synchronního elektromotoru nižších výkonů (do 1,5 kW) elektrocentrálou, musí být max. výkon elektrocentrály min. 1,5 – 3 krát větší, než je štítkový příkon elektromotoru.

V případě elektromotorů větších výkonů (více než 1,5 kW) je nutné počítat s max. výkonem elektrocentrály min. 3 – 5 × větším (někdy i více), než je štítkový příkon elektromotoru.

V případě napájení spotřebiče typu mrazničky, ledničky je někdy nutné počítat s max. výkonem elektrocentrály min. 5 až 10 × větším, než je štítkový příkon spotřebiče.

V případě pochybností je lepší zvolit elektrocentrálu výkonnější, zejména pro napájení spotřebičů starších, u kterých lze očekávat nižší stupeň účinnosti.

c) Elektrospotřebič „kapacitního typu“, např. zářivky, fotoblesky

Mezi spotřebiče kapacitního typu lze zařadit např. zářivky, fotoblesky, fluorescenční lampy či jiné výbojky a celou řadu dalších spotřebičů, které nelze výhradně zařadit mezi indukční či odporové zátěže.

Tyto spotřebiče jsou charakterem svých vlastností vzhledem k napájení elektrocentrálou kritické.
Je lepší napájení takového spotřebiče konzultovat s autorizovaným prodejcem či elektrikářem - specialistou.

Napájení takových spotřebičů vyžaduje pouze synchronní alternátor opatřený regulací.
Spotřebiče kapacitního typu požadují pro svůj zážeh přibližně 1,5 × vyšší výkon elektrocentrály.

S délkou napájecího kabelu dochází k růstu elektrických ztrát a elektrickému proudu musí odpovídat průřez vodiče.

2. Jak kvalitní napájení zvolit?

Různé druhy spotřebičů vyžadují vzhledem ke své citlivosti různou kvalitu napájení.

Jednoduché spotřebiče, nenáročné na kvalitu napájecího proudu, jako jsou světla, ruční nářadí atd. lze napájet elektrocentrálou s jednoduchou „kapacitní“ regulací výstupního napětí (pomocí kondenzátoru).

Elektronicky řízené spotřebiče citlivé na kvalitu napájení vyžadují pro svoji bezvadnou funkci přesný a hladký průběh jak napájecího napětí, tak i frekvence.

Pouze automatické druhy regulace, jako je AVR (Automatic Voltage Regulator – regulace pomocí tranzistorů), cyklokonvertor (regulace pomocí tyristorů), jakož i invertorová technologie, dokáží podle stavu napájené techniky optimalizovat stabilitu napětí a frekvence. Invertory jsou dokonce schopny napájet i tak citlivá zařízení, jakými jsou medicínské přístroje. Cyklokonvertorová a invertorová technologie na elektrocentrálách je ostatně mnohonásobně patentována a používá se výhradně v elektrocentrálách HONDA.

3. Co je elektrocentrála skutečně schopna poskytnout?

Elektrický výkon elektrocentrály je závislý na stupni účinnosti motoru (max. 75 – 80 %) a ztrátách v samotném alternátoru. Nelze proto ve většině případů jiných elektrocentrál automaticky spojovat označení v názvu elektrocentrály s jejím výkonem.

Při nákupu elektrocentrály si všimněte hlavně výkonových údajů na výrobním štítku.

Sami si můžete výkonové údaje elektrocentrály ověřit pomocí jednoduchého vzorce:
1 PS výkon motoru → max. 0,5 kVA výkonu elektrocentrály (50 %) nebo
1 kW výkonu motoru → max. 0,65 kVA výkonu elektrocentrály

4. Maximální, nebo trvalý výkon elektrocentrály? Který je pro mě ten rozhodující?

Ve většině případů použití elektrocentrály není vyžadován max. výkon, ale např. při napájení vrtacích kladiv nebo okružních pil, ručního nářadí apod. může být max. výkon elektrocentrály rozhodující. Pouze při použití elektrocentrály, během kterého následuje permanentní pokles výkonu delší než 30 min. (jako např. u vodního čerpadla) je trvalý výkon elektrocentrály relevantní hodnotou.

Krytí elektrocentrál

5. Standardní druhy krytí u elektrocentrál

IP 23

  • Chráněno proti vniknutí pevných částic větších než 12 mm. (Prsty či podobné objekty, nepřesahující délku 80 mm. Jiné pevné objekty větší než Ø 12 mm.)
  • Chráněno proti padající vodě. Padající voda nemá škodlivý vliv na chod zařízení při dopadu na stroj v rozsahu 60° od svislé osy stroje.

IP 54

  • Odolné proti prachu. (Není ochráněno proti částečnému vnikání prachu, ale pouze v míře neovlivňující bezproblémový chod zařízení.)
  • Chráněno proti padající vodě. Padající voda nemá škodlivý vliv na chod zařízení při dopadu na stroj pod jakýmkoliv úhlem od svislé osy stroje.

6. Ochrana elektrickým oddělením a hlídač izolačního stavu

Elektrocentrály HONDA jsou zařízení, která splňují veškeré bezpečnostní požadavky kladené na zdrojová soustrojí a z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech elektrocentrály vyhovuje požadavkům 413.5 IEC 364-4-41 na ochranu elektrickým oddělením. Znamená to, že díky elektrickému odpojení je znemožněn vznik uzavřeného obvodu přes uzemnění.

Elektrocentrály HONDA jsou opatřeny zemnicí svorkou s možností pospojení nebo uzemnění kostry elektrocentrály pomocí vhodného zemnicího vodiče (dle platných elektrotechnických předpisů). Dle ČSN ISO 8528-8 však uzemnění elektrocentrály není vyžadováno.

V některých případech a za určitých podmínek je vyžadováno opatření elektrocentrály hlídačem izolačního stavu s vypínáním. Pokud potom izolační odpor elektrocentrály klesne pod kritickou hodnotu, dojde k automatickému odpo- jení napájení spotřebiče. Jedná se o dodatečné zařízení, kterých HONDA standardně nedodává a o takovou úpravu je nutné požádat specializovaného elektrikáře.

Sociální sítě

Sledujte nás na sociálních sítích a neunikne Vám žádná z našich novinek a akcí.

YouTube Facebook Twitter Google Plus

Napište nám

Chcete se na něco zeptat nebo se s námi podělit o své zkušenosti.

Napsat vzkaz